Free Spirit

האומברה של גיא

החדר של גיא שעבר מהפך רציני מחדר סתמי ונטול אופי, לחדר מלא חיים עם ים של השראה.

עיצוב שנשען על עבודת צבע מדויקת עם קונספט מובהק והמון אהבה, הם אלו שהובילו לשינוי המדהים ולמהפך!

צילום: טלי דברת
עיצוב חדר ילדים בגווני אומברה
עיצוב חדר ילדים בגווני אומברה
עיצוב חדר ילדים בגווני אומברה
עיצוב חדר ילדים בגווני אומברה
עיצוב חדר ילדים בגווני אומברה
עיצוב שולחן לימודים לילדים
עיצוב שולחן לימודים לילדים
עיצוב והום סטיילינג לחדר ילדים
עיצוב והום סטיילינג לחדר ילדים
עיצוב והום סטיילינג לחדר ילדים
עיצוב והום סטיילינג לחדר ילדים
עיצוב והום סטיילינג לחדר ילדים
עיצוב והום סטיילינג לחדר ילדים
עיצוב והום סטיילינג לחדר ילדים
עיצוב והום סטיילינג לחדר ילדים
שידת מגירות בגווני אומברה
עיצוב והום סטיילינג לחדר ילדים
עיצוב והום סטיילינג לחדר ילדים
עיצוב והום סטיילינג לחדר ילדים
עיצוב חדר ילדים בגווני אומברה
עיצוב חדר ילדים בגווני אומברה
1/1